Hưng Vượng Group Bổ Nhiệm Những Vị Trí Lãnh Đạo Mới

Ngày 14/6, Hưng Vượng Group chính thức bổ nhiệm những vị trí lãnh đạo mới. Sự kiện bổ nhiệm các cấp lãnh đạo của Hưng Vượng lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, vừa hoàn thiện bộ máy quản lý của công ty, vừa nêu cao giá trị cốt lõi mà Hưng Vượng Group đang gây dựng và phát triển.

GHI NHẬN là 1 trong 6 giá trị cốt lõi mà Hưng Vượng Group đang hướng tới. 

Với những sự cống hiến và nỗ lực không ngừng nghỉ vì sự phát triển của Công ty từ các nhân viên, Ban lãnh đạo Hưng Vượng Group luôn trân trọng và có sự ghi nhận. Buổi lễ bổ nhiệm những vị trí lãnh đạo, quản lý mới cũng chính là dịp để Ban lãnh đạo Hưng Vượng Group tri ân, trao lên vai những người xứng đáng một nhiệm vụ và trách nhiệm lớn lao hơn.

Những cấp quản lý mới được bổ nhiệm đều là những Chiến binh vô cùng xuất sắc của Hưng Vượng. Họ là những người hùng thầm lặng, cống hiến không ngừng nghỉ để góp phần đưa Hưng Vượng Group lớn mạnh như ngày hôm nay.

Các vị trí lãnh đạo mới được bổ nhiệm của Hưng Vượng Group bao gồm:

Anh Vũ Ngọc Sơn – bổ nhiệm giữ vị trí Phó Giám đốc kinh doanh Khối 1

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 12

Anh Trần Hoàng Hải – bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc kinh doanh Khối 2

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 01

Chị Trần Hương Giang – Trưởng phòng Sales Admin

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 10

Chị Trần Thuý An – Trưởng phòng Đào tạo

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 11

Anh Lê Quốc Sơn Nam – TPKD 1, Khối 2

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 03

Anh Đặng Vũ Minh Khánh – TPKD 2, Khối 2

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 04

Anh Trần Văn Tưởng – TPKD 3, Khối 1

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 09

Anh Đào Thanh Tâm – TPKD 1, Khối 1

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 08

Anh Nguyễn Mạnh Thành – TPKD 4, Khối 1

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 05

Anh Tạ Duy Cường – TPKD 5, Khối 1

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 06

Chị Đoàn Thị Toan – TPKD 6, Khối 1

Hưng Vượng Group bổ nhiệm 07

 

Biên tập: Hưng Vượng Holdings